• 0 (482) 212 74 74
  • Mardin, /

0 (482) 212 74 74

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Hüküm ve Koşullar

İzala Boutique Hotel Kullanım Koşulları

Bu internet sitesi, İzala Boutique Hotel tarafından geliştirilmiş olan ve otellerin internet siteleri üzerinden rezervasyon almalarına imkân veren İzala Boutique Hotel tarafından çalıştırılmaktadır.

  1. Bu internet sitesi, çok çeşitli ulusal ve uluslararası otel ve otel zincirleri için geliştirilmiş bir platform olmakla birlikte otel işletmeci, konaklama hizmetlerini müşterilere sunmak, ve sunulan tekliflerin ve müsaitlik durumlarının tercihlerinize ve seyahat planınıza uygunluğunu kontrol edebilmenizi sağlamak amacıyla bu siteyi kullanmaktadır.

Bu internet sitesini çalıştıran İzala Boutique Hotel, oteller için hizmet sağlayıcı görevi görmektedir. İzala Boutique Hotel tarafından sunulan hizmet sayesinde oteller, çevrimiçi rezervasyon hizmetini uzaktan hizmet yöntemiyle sunabilir.

İzala Boutique Hotel’in otel misafirlerine sunduğu hizmet ve sorumlulukları, otelin sunduğu konaklama tekliflerine erişim izni vermekle sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda, İzala Boutique Hotel’in otel misafirlerine sunmuş olduğu hizmet, kişisel bilgilerin, rezervasyon-ödeme ayrıntılarının müşteri tarafından sağlanması ve rezervasyon onayı aşamasına geçilmesiyle sonlanmış olur.

  1. Tarafınız ve Otel Arasındaki Sözleşme

Rezervasyon yaptırmak istediğiniz oteli (otel ve ilgili otel zincirleri bundan böyle “İzala Boutique Hotel” olarak anılacaktır.) seçmenizin ardından, kişisel bilgilerinizi ibraz etmek ve Rezervasyon Sürecini tamamlamak suretiyle otel ile doğrudan konaklama anlaşması akdedilecektir.

Misafirle ve otel arasında yapılan konaklama sözleşmesine, iptal koşulları da dâhil olmak üzere, otelin “Hüküm ve Koşullar”ı uygulanacaktır.. İzala Boutique Hotel ile Müşteri arasında yapılan sözleşmelerin tarafı olmayıp herhangi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Bu siteyi ve/veya İzala Boutique Hotel rezervasyon motorunu kullanmanız ya da İzala Boutique Hotel üzerinden rezervasyonu tamamlamanız ve/veya Rezervasyon sürecinin herhangi bir adımında bulunmanız; tarafınız ve İzala Boutique Hotel arasında sözleşme ilişkisi doğurmaz.

  1. İptal ve Değişiklikler

Rezervasyon iptali ya da değişikliği işlemlerinde rezervasyon yaptığınız otelin iptal/değişik hükümleri uygulanır.

  1. İnternet sitesindeki ücret bilgileri

Aksi belirtilmediği sürece bu internet sitesinde belirtilen konaklama ücretleri, otelin gecelik ve oda başına belirlediği ücretlerdir.

  1. Üçüncü taraf bilgileri; Bu internet sitesine verilmiş olan linkler

Bu internet sitesi, izalahotel.com ‘un doğrulamadığı veya kontrol etmediği ve doğruluğu İzala Boutique Hotel’in sorumluluğunda olmayan üçüncü taraf bilgileri içermektedir.

Buna bağlı olarak, İzala Boutique Hotel, otel tarafından internet sitesine eklenmiş ve sorumluğu tamamen otele ait olan otelin müsaitliği ve oda detayları gibi bilgiler ile sınırlı olmamak kaydıyla otel bilgilerini denetlemez ve doğrulamaz.

İzala Boutique Hotel; suç niteliğinde, pornografik, erotik, ırkçı ya da başkaca saldırgan içeriğe sahip internet sitelerine yüklenmediği müddetçe, bunlar haricindeki sitelere yüklenmiş olan linklerin izalahotel.com ‘a bildirilmesi koşuluyla bu siteye yönlendirilmesini kabul eder.

  1. Yükümlülükler

Şüpheye mahal vermemek amacıyla; İzala Boutique Hotel ve otel müşterisi arasında bir sözleşme imzalanmadığını, İzala Boutique Hotel’in otel misafirine ait kişisel verileri otelin veri işleyicisi olarak işlediğini ve internet sitesinde yer alan; yalnızca oda müsaitliği gibi bilgiler ile sınırlı olmamak kaydıyla otelle ilgili başkaca bilgilerin izalahotel.com tarafından denetlenmediği veya doğrulanmadığını beyan etmekle birlikte izalahotel.com’un bu internet sitesinde yer alan, oda müsaitliği gibi bilgiler ile sınırlı olmamak kaydıyla otel bilgilerinin doğruluğundan ve (ii) rezervasyon ayrıntıları, rezervasyon değişikliği ya da iptali gibi işlemlerle sınırlı olmamak üzere bu gibi verilerin aktarımında yaşanabilecek aksaklık ya da gecikmelerden sorumlu tutulamayacağını bildirir.

  1. Uygulanacak Hukuk

Bu kullanım koşulları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olup Uyuşmazlık halinde Mardin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

6698 KVKK Aydınlatma Metni KVKK Çalışan Aydınlatma Metni KVKK Politikası KVKK Başvuru Formu Çerez Politikası