• 0 (482) 212 74 74
  • Mardin, /

0 (482) 212 74 74

İzala Hotel'in Zaman Yolculuğu

İzala Hotel'in Zaman Yolculuğu

MARDİN HALKEVİ YAPISININ ZAMAN İÇERİSİNDEKİ YOLCULUĞU VE YENİDEN İŞLEVLENDİRİLME SÜRECİ

Mardin ili bütününde ve özellikle Mardin merkez tarihi yerleşim alanı, dik yamaç üzerindeki terasları, ev sahipliği yaptığı tüm kültürlerin ortak dil oluşturduğu sokakları, taş işçiliğinin eşsiz örnekleri ile bezenmiş yapıları, havasındaki tarif edilemez mistik kokusu ile zamanın dışında olduğunuzu hissettiren bir alandır.

Şehrin dışarıdan gelen misafirlerinin konaklaması için yeterli yatak kapasitesinin olmaması, dünya üzerinde nadir görülen sayısız özelliğe sahip olan bu bölgenin yalnızca günübirlik ziyaretlerle sınırlanmış olması, var olan turizm potansiyelinin, hem ekonomik hem de sosyal açıdan kullanılamaması ile sonuçlanıyordu. Yaşanan durumun getirdiği ekonomik daralma sonucu hızla artan yapısal bozulmalar nedeniyle nüfusun azalmaya başlaması, yüzyıllar boyunca taş taş örülmüş kültür hazinesini yok olma tehdidiyle karşı karşıya getirmişti. Turizm yatırımcılarının bölgeye ilgisinin artmasıyla bu tablo hızla değişmeye başladı. Adeta bir tarih şeridinin içinde yaşadığınızı hissettiren bu şehirde, Mardin Halkevi ile tanışmamız bu süreç içerisinde oldu.

2010-2014 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz “İzala Butik Otel” çalışması tüm alt yapı ve statik bileşenleri de kapsayan koruma, restorasyon, yeniden işlevlendirme projeleri ile uygulama kontrollerini kapsamaktadır. Heyecan verici bu projeye ev sahibi olan yapı Mardin’de Cumhuriyet Döneminin ilk yapılarından olan Mardin Halkevi’dir.

MARDİN HALKEVİ

Mardin Halkevi, Mardin’in geleneksel avlulu yapılarından farklı bir plan ve cephe düzeni ile ayrılmaktadır. Ancak malzeme bütünlüğünün sağlanmış olması ile dokunun bir parçası olmayı sürdürmekteydi. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan hızlı devlet yapılanması sürecinde inşa edilmiş olan halkevlerinin özgün bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Eğimli bir parselde inşa edilen Halkevi binası önündeki alan (bugünkü Mezopotamya Çay Bahçesi), inşaat sırasında parselden alınan hafriyatın doldurulması ile tesviye edilmiştir. Halkevi parkı olarak anılan bu alanda halka hitap konuşmaları ve törenler gerçekleştirilmiştir.”

“1 Temmuz 1938 tarihinde açılışı yapılarak kullanılmaya başlanan binanın zemin katında kütüphane ve lokanta, birinci katında memur lokali, ikinci katında ise halkevinin kurs odalarına yer verilmiş ve teras ise yaz döneminde yazlık sinema olarak kullanılmıştır.” 

2009 yılında başlamış olduğumuz rölöve ve envanter çalışmaları sonucunda yapının restorasyon öncesi durumuna üç ayrı aşamada inşa edilerek geldiği tespit edilmiştir.
 

 
RESTORASYON SÜRECİMİZ

Tüm bu bilgiler ışığında restorasyon sürecine, araştırmalar, elde edilen fotoğraflar ve statik veriler değerlendirilerek özgün halkevi yapısının butik otel olarak yeniden işlevlendirilmesi, yapıya sonradan inşa edilerek eklenmiş ve güçlendirilemez olan bölümlerin kaldırılmasına karar verilmesiyle başlandı. İzala Butik Otel projesi bizim için tarihi ve çok özel bir alanın odak noktasında konumlanan, hotel misafirlerinin tarihi kent içerisinde yaşadıkları atmosferi, dinlendikleri süre içerisinde de devam ettirebildikleri, ancak günümüzün yaşam gereksinimlerini de karşılayabilmek için en üst düzeyde hizmet vermesi gereken mekanların tasarlanması süreci olmuştur.

Bu amaçla, kaldırılmasına karar verilen metruk yapıların bulunduğu alanın, tarihi dokunun görsel devamlılığını sağlayan ancak bununla birlikte çağdaş malzeme ve inşaat teknikleri ile yeni bir ek bina yapılarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Bu konudaki en önemli öncelik evrensel restorasyon ilkeleri doğrultusunda yeni ek yapının günümüze ait olduğunun anlaşılması, ana yapının ise mümkün olan en az müdahale ile yeni fonksiyonu doğrultusunda ve özgünlüğünü bozmadan yeniden kazanılmasıdır.
 
 
Tarihi Halkevi Yapısının Restorasyon Kriterleri
 
Özgün niteliklerin korunmasına, yapılacak müdahalelerin en az düzeyde olmasına, geleneksel malzeme, teknik ve yapım sisteminin devamlılığının sağlanmasına önem verilmiştir. Yapı strüktürel olarak sağlamlaştırılmış, yıpranma ve bozulma gözlenen yapı elemanları özgün durumuna sadık kalınarak yenilenmiştir. Restorasyon çalışmalarında müdahalelerin temelini temizleme, sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, sağlıklaştırma ve yeni işleve uyarlama uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Yenilenmesi gereken tüm sıvalar, “Inkara” olarak isimlendirilen ve taş tozu, doğal kireç ve kıtık karışımından oluşan geleneksel malzeme ile yapılmıştır. Yapının taşıyıcı sistemi, karbon fiber güçlendirme tekniği ile sağlamlaştırılarak gelecek nesillere bütünlüğü korunarak aktarılabilmesi sağlanmıştır. Mardin’in geleneksel ahşap tavan bezemelerini orijinal teknik ve desenleri ile uygulayarak taş işçiliği dışında diğer zanaatların varlığını ve önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

 

 

Ek Yapı Planlama Kriterleri
• Geleneksel yapıların boşluk doluluk kriterlerini esas almak,
• Avlu ögesini vurgulamak ve geleneksel plan tipolojisini kullanarak tarihi kent dokusuna uyum sağlamak,
• Taş dokusunu devam ettirmek,
• Kullanılan taş kaplamanın boyutlarını gelenekselden farklı tutarak geleneksel ile yeni arasındaki farkı vurgulamak,
• Yapı üzerinde kullanılan taş işleme detaylarının geleneksel motiflerden alarak stilize ederek uygulamak,
• Mevcut olan binanın yüksekliğini aşmamak,
• PTT yapısı tarafında minimum cephe yüzeyi oluşturarak algıda ve hava sirkülasyonunda rahatlama sağlamak,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak,
• Asansör ve rampa tesis ederek engelli bireylerin sirkülasyonunu sağlamak,
• Yamaç önünde konumlandırılan yapının arkasında yer alan yamacın, statik yüklerini ve zemin sularını kontrol altına alarak kayma ve heyelan riskine karşı önlem almak,
• İç mekan düzenlemelerinde yöresel malzeme ve ahşap işleme örneklerini kullanarak zanaatların sürdürülebilirliğini desteklemek,
• Doğal hava ve ışık olgusunu maksimum kullanarak sağlıklı, ferah, kullanışlı ve ekonomik mekanlar elde etmek, olarak özetlenebilir.
 
 
 

Künye

Proje Yeri

:

Mardin / Merkez

Proje Tipi

:

Koruma – Restorasyon – Yeniden işlevlendirme

Proje Tipi Grubu

:

Konaklama

İşveren

:

Pamuk Gıda Turizm A.Ş.

Ana Yüklenici

:

Pamuk Gıda Turizm A.Ş.

Proje Yöneticisi

:

Atahan ATUKALP – Y.Mimar Restorasyon Uzmanı

Konsept Tasarımı

:

Atahan ATUKALP – Y.Mimar Restorasyon Uzmanı

Restorasyon Projesi

:

Han Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Projesi

:

Han Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Proje Bitiş Yılı

:

2012

İnşaat Başlangıç Yılı

:

2012

İnşaat Bitiş Yılı

:

2014

Arsa Alanı

:

1878 m²

 

İzala Hotel’den Teşekkür

Pamukçu Ailesi olarak, Mardin’imize İzala Hotel ile Güneydoğu'nun ve Mardin'in ilk ve tek Kültür ve Turizm Bakanlığı Butik Belgeli Hotel’ini kazandırmış olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Yatırım kararımızla birlikte Mardin Halkevi’nin restorasyonu ve “butik özel tasarım oteli’’ konseptinin ortaya çıkmasında ekibiyle birlikte göstermiş olduğu özveri ve yol arkadaşlığı için Yüksek Mimar-Restorasyon Uzmanı Atahan ATUKALP’e teşekkür ederiz.

 

 

6698 KVKK Aydınlatma Metni KVKK Çalışan Aydınlatma Metni KVKK Politikası KVKK Başvuru Formu Çerez Politikası